Hotline: 0938 854 834
namtien.ktd@gmail.com
Dịch vụ

CHẾ ĐỘ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH

Ngày Đăng : 31/07/2017 - 1:12 PM
Đội ngũ lắp đặt trạm Trung Thế và Hạ Thế! Với 37 cán bộ kỹ thuật..

BẢO HÀNH - BẢO DƯỠNG

Ngày Đăng : 27/07/2017 - 10:23 AM
ĐỘI M&E Với 27 cán bộ kỹ thuật trực tiếp gồm: - Kỹ Sư - Công Nhân..

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN NAM TIẾN

Ngày Đăng : 22/06/2017 - 9:44 PM
DỊCH VỤ BẢO TRÌ LUÔN LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU!