Hotline: 0908 667 555 - 0907 414 020
namtien.ktd@gmail.com
Dự án

Ngân hàng FE CREDIT

Ngày Đăng : 11/08/2019 - 7:58 PM
Tủ MSB + ATS + CAPACITOR

Nhà xưởng JY -Vina

Ngày Đăng : 03/08/2019 - 2:56 PM
MSB, MDB, DB,..

Nhà xưởng Shilla Bags International

Ngày Đăng : 03/08/2019 - 2:55 PM
MSB, MDB, MTS, DB,...

Nhà xưởng SAMIL VINA

Ngày Đăng : 03/08/2019 - 2:53 PM
MSB, MDB, DB,,...

Nhà xưởng dệt HI-KNIT

Ngày Đăng : 03/08/2019 - 2:48 PM
MSB, MDB, DB,...

Phòng trưng bày ôtô Cần Thơ

Ngày Đăng : 13/07/2019 - 7:24 PM
Cung cấp hệ thống tủ điên

Trung tâm thương mại Tiền Giang

Ngày Đăng : 13/07/2019 - 7:22 PM
Cung cấp tủ điện

Thái An 1, 2, 3, 4 Quận 12

Ngày Đăng : 13/07/2019 - 7:20 PM
Cung cấp hệ thống tủ điện

Pegasus Đà Nẵng

Ngày Đăng : 13/07/2019 - 7:15 PM
Cung cấp hệ thống tủ điện

Chung cư Sài Gòn Home

Ngày Đăng : 13/07/2019 - 7:13 PM
Cung cấp hệ thống tủ điện
Dự án đã thực hiện