Hotline: 0908 667 555 - 0907 414 020
namtien.ktd@gmail.com
Dự án

KS Camlsea Nha Trang

Ngày Đăng : 01/09/2019 - 4:46 PM

Thi công M&E và cung cấp tủ điện bao gồm:

1/Tủ MSB + ATS + Capacitor

2/Tủ DB,...

3/Tủ DB-SEAF,...

4/Tủ DB-FAF,...

5/Tủ DB-FP,...Các tin khác

Dự án đã thực hiện