Hotline: 0908 667 555 - 0907 414 020
namtien.ktd@gmail.com
Dự án

Thái An 1, 2, 3, 4 Quận 12

Ngày Đăng : 13/07/2019 - 7:20 PM

Hệ thống tủ điện bao gồm:

1/Tủ MSB + ATS + Capacitor

2/Tủ DB-1,...

3/Tủ DB-WP,...

4/Tủ DB-SEAF,...

5/Tủ DB-FAF,...

6/Tủ điện kế tầng.Các tin khác

Dự án đã thực hiện