Hotline: 0908 667 555 - 0907 414 020
namtien.ktd@gmail.com
Dự án

Phòng trưng bày ôtô Cần Thơ

Ngày Đăng : 13/07/2019 - 7:24 PM
Cung cấp hệ thống tủ điên

Trung tâm thương mại Tiền Giang

Ngày Đăng : 13/07/2019 - 7:22 PM
Cung cấp tủ điện

Thái An 1, 2, 3, 4 Quận 12

Ngày Đăng : 13/07/2019 - 7:20 PM
Cung cấp hệ thống tủ điện

Pegasus Đà Nẵng

Ngày Đăng : 13/07/2019 - 7:15 PM
Cung cấp hệ thống tủ điện

Chung cư Sài Gòn Home

Ngày Đăng : 13/07/2019 - 7:13 PM
Cung cấp hệ thống tủ điện

Trường đại học FPT Đà Nẵng

Ngày Đăng : 13/07/2019 - 6:57 PM
Cung cấp hệ thống tủ điện

Chung cư D_VELA Quận 7

Ngày Đăng : 13/07/2019 - 6:54 PM
Cung cấp hệ thống tủ điện

Cao Ốc Bình Đông Chợ Lớn

Ngày Đăng : 13/07/2019 - 6:43 PM
Cung cấp hệ thống tủ điện

NHÀ MÁY SEQUOIA -KCN LE MINH XUÂN

Ngày Đăng : 07/03/2019 - 2:45 PM
CUNG CẤP HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN

Chung cư Premium Central Quận 8

Ngày Đăng : 30/11/2018 - 3:13 PM
Cung cấp hệ thống tủ điện
Dự án đã thực hiện