Hotline: 0908 667 555 - 0907 414 020
namtien.ktd@gmail.com
Dự án

Rosa Alba Hotel

Ngày Đăng : 01/09/2019 - 4:58 PM
Cung cấp hệ thống tủ điện

Power Creation Industrial Factory

Ngày Đăng : 01/09/2019 - 4:54 PM
Cung cấp hệ thống tủ MSB + Capcitor + DB

Kem Beach Phú Quốc

Ngày Đăng : 01/09/2019 - 4:50 PM
Cung cấp hệ thống tủ điện

KS Camlsea Nha Trang

Ngày Đăng : 01/09/2019 - 4:46 PM
Cung cấp hệ thống tủ điện, thi công M&E

Vinhomes Marina Cầu Rào Hải Phòng

Ngày Đăng : 01/09/2019 - 4:42 PM
Cung cấp tủ trạm KIOS, MSB + Capacitor

Ngân hàng FE CREDIT

Ngày Đăng : 11/08/2019 - 7:58 PM
Tủ MSB + ATS + CAPACITOR

Nhà xưởng JY -Vina

Ngày Đăng : 03/08/2019 - 2:56 PM
MSB, MDB, DB,..

Nhà xưởng Shilla Bags International

Ngày Đăng : 03/08/2019 - 2:55 PM
MSB, MDB, MTS, DB,...

Nhà xưởng SAMIL VINA

Ngày Đăng : 03/08/2019 - 2:53 PM
MSB, MDB, DB,,...

Nhà xưởng dệt HI-KNIT

Ngày Đăng : 03/08/2019 - 2:48 PM
MSB, MDB, DB,...
Dự án đã thực hiện