Hotline: 0908 667 555 - 0907 414 020
namtien.ktd@gmail.com
Dự án

SÂN BAY NƯỚC MẶN

Ngày Đăng : 19/04/2018 - 11:33 AM
Cung cấp hệ thống tủ điện

VÙNG 5, SÂN BAY PHÚ QUỐC

Ngày Đăng : 19/04/2018 - 11:32 AM
Cung cấp hệ thống tủ điện

VÙNG 4, HẢI QUÂN CAM RANH

Ngày Đăng : 19/04/2018 - 11:31 AM
Cung cấp hệ thống tủ điện

NHÀ MÁY GEKBEAT FACTORY

Ngày Đăng : 19/04/2018 - 11:30 AM
Cung cấp hệ thống tủ điện

NHÀ MÁY DƯỢC CẦN THƠ

Ngày Đăng : 19/04/2018 - 11:29 AM
Cung cấp hệ thống tủ điện

CHUNG CƯ BÀU SEN

Ngày Đăng : 19/04/2018 - 11:28 AM
Cung cấp hệ thống tủ điện

SÂN BAY BIÊN HÒA

Ngày Đăng : 19/04/2018 - 11:26 AM
Cung cấp hệ thống tủ điện

KHU DÂN CƯ HIM LAM PHÚ ĐÔNG - BÌNH DƯƠNG

Ngày Đăng : 20/03/2018 - 9:29 AM
Cung cấp hệ thống tủ điện

HỆ THỐNG NHÀ XƯỞNG LOCTEK - TIỀN GIANG

Ngày Đăng : 20/03/2018 - 9:25 AM
Cung cấp hệ thống tủ điện

HỆ THỐNG NHÀ XƯỞNG SANQI - TIỀN GIANG

Ngày Đăng : 20/03/2018 - 9:24 AM
Cung cấp hệ thống tủ điện
Dự án đã thực hiện